Bohoslužby počas letných prázdnin

Vzhľadom na to, že nás býva počas júla a augusta menej, pretože viacerí ideme na dovolenky, nebudeme mať Večeru Pánovu a Bohoslužby pre celú rodinu oddelené prestávkou.

Letné bohoslužby budú spojené, začneme o 10:00 niekoľkými piesňami, potom budeme mať Večeru Pánovu a po nej bude nasledovať kázeň. Bohoslužby budú končiť o 11:30.

Počas letných prázdnin nebude samostatný program pre deti.

Kto sme

Sme ľudia, ktorí zistili, že nedokážu žiť, keď v ich životoch chýba zmysel. Ten sme našli vo vzťahu s Bohom a s druhými ľuďmi.

Spolu tvoríme rodinu, v ktorej sa tešíme z dobrých vecí a v ktorej nachádzame pomocnú ruku aj v časoch zlých.

Nie sme anjeli, nie vždy sa nám darí žiť podľa Božích - a niekedy ani podľa našich predstáv.

Ale učíme sa, že najväčšia chyba je po páde nevstať. Veríme, že Boh nám vždy ponúka ďalšiu šancu.

A preto sa učíme dávať ďalšiu šancu... sebe i ostatným.