Nedeľné bohoslužby 9.5.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú KOMBINOVANE v zborovom dome a online
 • Bohoslužby začínajú chválami od 9:45, ktoré vysielame aj cez internet
 • Kázeň - Vladimír Majerský: Buď pripravený
 • Po bohoslužbách je možné reagovať na bohoslužby a porozprávať sa cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Modlitebný večer 6.5.2021

Milí bratia a sestry,

chceme sa obracať k Bohu ako Otcovi a vyprosovať uzdravenie, posilu, milosť i požehnanie pre nás všetkých, pretože všetci ju potrebujeme. A zároveň prosiť, aby Boh otváral naše oči, aby sme videli, za čo všetko môžeme byť vďační a ako môžeme my prispieť uzdraveniu, posile i požehnaniu ľudí v našom okolí.

Nedeľné bohoslužby 2.5.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú KOMBINOVANE v zborovom dome a online
 • Bohoslužby začínajú chválami od 9:45, ktoré vysielame cez internet
 • Kázeň - Jakub Ondera: Petrove listy 10 - Účasť na Božej prirodzenosti
 • Po bohoslužbách je možné reagovať na bohoslužby a porozprávať sa cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Nedeľné bohoslužby 25.4.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú KOMBINOVANE v zborovom dome a online
 • Bohoslužby začínajú chválami od 9:45, ktoré vysielame cez internet
 • Kázeň - Ľubomír Vyhnánek: Petrove listy 9 - Pastieri Božieho stáda
 • Po bohoslužbách je možné reagovať na bohoslužby a porozprávať sa cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Biblická panoráma 23.4.2021

Milí bratia a sestry,

pozývam vás na dnešné štúdium Písma (v piatok od 18.30 hod), ktoré som nazval  Biblická panoráma. Bude to osnova, od ktorej sa bude odvíjať naše spoločné štúdium. Stačí ak sa večer pripojíte, tým, že kliknete na tento odkaz

(keď sa vás bude webový prehliadač pýtať či povoľujete používanie kamery a mikrofónu, vyberte odpoveď Povoliť a pred stlačením tlačidla "Vstúpiť do konferencie" môžete uviesť do políčka nad tlačidlom svoje meno).

Nedeľné bohoslužby v zborovom dome od 25.4.2021

Milí priatelia,

keďže sa situácia ohľadne korona vírusu na Slovensku zlepšuje, protiepidemické opatrenia sa uvoľňujú a je možné sa opäť mať bohoslužby v zborovom dome. Podľa aktuálne platných pravidiel, môže byť koncentrácia ľudí maximálne 1 človek na 15 m2, čo v našom prípade znamená 10 ľudí v miestnosti aj s predsieňou.

Modlitebný večer 22.4.2021

Milí bratia a sestry,

chceme sa obracať k Bohu ako Otcovi a vyprosovať uzdravenie, posilu, milosť i požehnanie pre nás všetkých, pretože všetci ju potrebujeme. A zároveň prosiť, aby Boh otváral naše oči, aby sme videli, za čo všetko môžeme byť vďační a ako môžeme my prispieť uzdraveniu, posile i požehnaniu ľudí v našom okolí.