20190630_JUtly_ModlitbaPevnyBodVZivote

Audio súbor

Rečník

Jaroslav Útly

Téma

Modlitba - pevný bod v živote

Dátum nahrávky