20190825_TLesan_NehanbimeSaZaBozieSlovo

Audio súbor

Rečník

Tracy Lesan

Téma

Nehanbime sa za Božie Slovo

Dátum nahrávky