20190929_PKozar_BohJeMojSudca

Audio súbor

Rečník

Peter Kozár

Téma

Daniel - Boh je môj Sudca

Dátum nahrávky