Nedeľné bohoslužby 18.4.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú výlučne online
 • Bohoslužby začínajú chválami od 9:45, ktoré vysielame cez internet
 • Kázeň - Tracy Lesan: Petrove listy 8 - Utrpenie podľa Božej vôle
 • Po bohoslužbách je možné reagovať na bohoslužby a porozprávať sa cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Bohoslužby začínajú detskými chválami, ktoré budeme vysielať od 9:45.

Od 10:00 prebiehajú bohoslužby s kázňou a trvajú zhruba 75 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Chvály
 2. Úvod
 3. Blok piesní - Tretí deň
 4. Kázeň - Tracy Lesan: Petrove listy 8 - Utrpenie podľa Božej vôle
 5. Večera Pánova
 6. Požehnanie
 7. Oznamy
 8. Vzájomné spoločenstvo

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu na diaľku po domácnostiach. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu) tak, aby boli poruke a mohli ste si počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Vzhľadom na obmedzený vzájomný kontakt, máme možnosť stretnúť sa po bohoslužbách cez službu Jitsi Meet. Môžeme tak reagovať na bohoslužby, vzájomne sa zdieľať i modliť. Pripojiť sa dá cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz.