Objavovanie Biblie pre život 20.4.2021

Milí priatelia,

v utorok večer sa vďaka uvoľneniu protiepidemických opatrení môžeme pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom stretnúť znova kombinovane: 10 ľudí môže podľa aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva prísť do zborového domu (s respirátorom) - prosíme, prihláste sa na tomto odkaze. Pokiaľ sa už pre nedostatok miesta nemôžete na konkrétny termín prihlásiť, znamená to, že sa budete musieť pripojiť iba cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte ktorýmkoľvek spôsobom.

Čítame 1. list Pavla do Korintu. V liste sa dozvedáme, že kresťanské spoločenstvo sa odlišuje od okolia tým, že má v centre ukrižovaného Krista, nesprávne si však ľudia hľadajú skôr skupiny, do ktorých chcú patriť a vymedzovať sa voči "tým druhým", posudzovať ich životy. Boh ponúka ako liek spoluprácu, jasné vedomie, že nakoniec sme všetci Boží a že nám zveruje dary, aby sme nimi druhých budovali. Ďalej list rieši vzťah k telu a k sexualite, s tým, že oboje je dobré a slúži na vyjadrenie zjednotenia s Bohom a druhým človekom. Či už človek žije v manželstve alebo zostáva sám, vždy cez neho Boh pôsobí na jeho okolie a cieľom jeho života má byť pokoj. Ak nám zostáva málo času v živote, je dobré sa zamerať na život pre Boha a lásku, ktorá buduje druhých viac než poznanie. Aj svoju slobodu môžeme použiť na to, aby sme sa vedeli priblížiť k druhým a poukázať im na to, čo je v živote dôležité. Sloboda súvisí so sebaovládaním, ktoré pomáha najlepšie využiť naše zdroje. Dnešný text nás postaví pred otázku: Ako používame svoje svedomie?

Do online stretnutia sa môžete pripojiť pomocou webového odkazu, (použite webový prehliadač Firefox, alebo nejaký založený na Chrome) - stačí keď naň kliknete. Pokiaľ sa chcete pripojiť zo smartfónu, nainštalujte si pred kliknutím na odkaz aplikáciu Jitsi Meet (linka pre Android, linka pre iPhone), a po kliknutí vyberte aplikáciu Jitsi Meet na otvorenie odkazu.

Pripájame niekoľko pokynov:

 • Vytlačte si príslušný text z 1. listu do Korintu. Ak nemôžete tlačiť, môžete pridávať svoje postrehy online, pomocou vkladania komentárov. Text je dostupný tu
 • Prečítajme si každý sám doma text od strany 11 riadku 269 po stranu  12 riadok 291, aby sme v ňom získali prehľad. Začnime PRED 18:30.
 • Znova si pozorne prečítajme text. Hľadajme v ňom nasledovné:
  • Pokiaľ má text viac ako jednu tému, oddeľme si ich
  • Ak niečomu nerozumieme, poznačme si to
  • Hľadajme, čo text hovorí o Bohu (o jeho vlastnostiach, správaní, postojoch, charaktere)
  • Hľadajme, čo text hovorí o človeku (a teda možno aj o nás)
  • Hľadajme, či sú v texte nejaké príkazy, ktorých by sme sa mali držať
  • Hľadajme, či sú v texte nejaké Božie prisľúbenia, o ktoré sa môžeme oprieť
  • Oslovuje ma tento text v niečom osobne? Hovorí do nejakej konkrétnej oblasti môjho života?
 • O 18:30 sa spojíme cez službu Jitsi Meet a budeme sa rozprávať o tom, čo sme kto objavili