Nedeľné bohoslužby v zborovom dome od 25.4.2021

Milí priatelia,

keďže sa situácia ohľadne korona vírusu na Slovensku zlepšuje, protiepidemické opatrenia sa uvoľňujú a je možné sa opäť mať bohoslužby v zborovom dome. Podľa aktuálne platných pravidiel, môže byť koncentrácia ľudí maximálne 1 človek na 15 m2, čo v našom prípade znamená 10 ľudí v miestnosti aj s predsieňou.

Keďže nás je viac než 10, pokúšame sa nájsť spôsob ako sa môžu bohoslužieb tí, pre ktorých je to najpotrebnejšie. Viac než inokedy budeme potrebovať Božiu múdrosť a zároveň vzájomnú ohľaduplnosť. Zatiaľ si myslíme, že najviac potrebujú kontakt s druhými, tí čo sú sami a tí, ktorí majú ťažkosti s pripájaním sa cez internet. Tí, ktorí sa nezmestia do kapacity bohoslužieb sa budú pripájať na bohoslužby tak ako doteraz, cez internet.

Pripravili sme systém, ktorým sa môžete prihlásiť na konkrétne termíny bohoslužieb. Je trvalo dostupný na odkaze https://signup.com/go/YjJeeDo

Na každú nedeľu je otvorených 20 miest s tým, že miesta 11.-20. sú náhradnícke. Ak niekto na prvých desiatich miestach dá vedieť, že napriek prihláseniu nebude môcť prísť ozveme sa ďalšiemu človeku v poradí. Prosíme preto, aby ste nám dali vždy vedieť, keď ste už prihlásení a nebudete môcť prísť.

Pokiaľ máte záujem prísť a nedarí sa vám prihlásiť sa cez internet, zavolajte ktorémukoľvek staršiemu a on vás do zoznamu doplní.

Systém vylepšujeme, takže akékoľvek pripomienky, nápady a návrhy sú vítané. Náhradnícke miesta sú pre nás aj informáciou, kto chcel prísť do zborového domu, ale už sa nezmestil. Pokúsime sa to zohľadniť v obsadzovaní miest v ďalších týždňoch.

S prianím prežívania Božej milosti

Oliver