Tu si môžete vypočuť zvukové záznamy z bohoslužieb. Stiahnuť nahrávky si môžete, keď kliknete na prehrávač pravým tlačítkom a vyberiete si možnosť "Save Audio as". Prajeme vám príjemné počúvanie.

  • Dátum: Rečník: Peter KozárTéma: Z ďalekých blízki
  • Dátum: Rečník: Oliver VyhnánekTéma: List Efezanom - Zo smrti do života
  • Dátum: Rečník: Bohuš JavorTéma: Kráčať po vodách
  • Dátum: Rečník: Tracy LesanTéma: Bohatstvo v Kristovi
  • Dátum: Rečník: Ľubomír VyhnánekTéma: List Efezanom - Duchovné požehnania v Kristovi
  • Dátum: Rečník: Oliver VyhnánekTéma: Stretnúť sa s Božou veľkorysosťou
  • Dátum: Rečník: Peter KozárTéma: List Efezanom - Do Efezu s láskou
  • Dátum: Rečník: Ľubomír VyhnánekTéma: O Starej zmluve
  • Dátum: Rečník: Oliver VyhnánekTéma: Vianoce - príchod Pána Ježiša
  • Dátum: Rečník: Peter KozárTéma: On, ktorý bol, je a príde