20190707_PKozar_KtoJeTvojNepriatel

Audio súbor

Rečník

Peter Kozár

Téma

Kto je tvoj nepriateľ

Dátum nahrávky