20190915_LVyhnanek_vAkomSveteZijes

Audio súbor

Rečník

Ľubomír Vyhnánek

Téma

V akom svete žiješ?

Dátum nahrávky