20190922_OKurani_ZivaNadej

Audio súbor

Rečník

Ondrej Kuráni

Téma

Živá nádej

Dátum nahrávky